Het Gemeenteschild

Het Gilde Sint Sebastiaan uit lage Mierde strijdt ook mee om het gemeenteschild.
Het gemeenteschild is een wisselschild dat door de gemeente Reusel-De Mierden beschikbaar is gesteld aan de deelnemende gilden.

De deelnemende gilden komen allen uit de gemeente Reusel de Mierden.
Het zijn de volgende gilden:
Heilig Sacramentsgilde Hulsel, Sint-Jorisgilde Hooge Mierde, Sint-Sebastiaangilde Lage Mierde, Gilde Sint Ambrosius Lage Mierde en het Sint-Jorisgilde Reusel.

De wedstrijden zijn op zaterdagavonden.
Moeilijkheid bij deze competitie zijn de wapens.
De drie andere gilden schieten met de kruisboog op wip, Sint Ambrosius schiet met kruisboog op doel en wij met handboog op wip.
Bij alle vier de gilden wordt op een avond een wedstrijd gehouden.
Om een beetje evenwichtige strijd te krijgen worden bij de kruisboog op wip 10 schoten gelost en bij handboog op wip 15 schoten. Bij de kruisboog op doel worden per schutter 3 schoten gelost waarbij bij elk schot maximaal 3 punten kan opleveren.
De schutter die een vreemd wapen hanteert krijgt niet één maar eventueel drie proefschoten.
Van alle deelnemende gilde worden de zes beste schutters per wedstrijd geteld.
Wapens:
De kruisboog op wip wordt gebruikt bij: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde, Heilig Sacramentsgilde Hulsel en het Sint-Jorisgilde Reusel.
Kruisboog op doel wordt gehanteerd door het Sint Ambrosiusgilde uit Lage Mierde.
Wij schieten met handboog op wip

Regels bij het gemeenteschild:
Inschrijving vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur (soepele regeling)
Inschrijfgeld € 7,50 éénmalig voor alle wedstrijden van dat jaar.

Wedstrijdtelling:
Handboog op wip 15 schoten
Kruisboog op wip 3 wedstrijden met 10 schoten
Kruisboog op doel 3 schoten.
Vreemd wapen 3 proefschoten, met eigen wapen 1 proefschot.

Voor de telling worden op de wedstrijdavond de treffers van de 6 beste schutters per gilde geteld.