400 jarig bestaan

In het weekend van 8, 9 en 10 juni 2007 vierde het Gilde Sint Sebastiaan haar 400 jarig bestaan. Het gilde werd eind 16e eeuw opgericht en in 1607 officieel erkend in de `Caert´.

Het officiële 400 jarig bestaan werd natuurlijk groots gevierd met aandacht voor de tradities die daarbij horen.
Zo was er een optocht van alle deelnemende gilden (± 1500 deelnemers verdeeld over een vijftig gilden), een massale opmars van alle keizers, koningen, koninginnen, hoofdmannen, vendeliers en tamboers, vooraf gegaan door sierlijk uitgedoste standaardruiters met hun al even zo sierlijke paarden.
In een aparte tent was een tentoonstelling ingericht: "Doar hedde de Guld", die een overzicht geeft van het gilde door de eeuwen heen.

Nu 400 jaar later tracht het gilde haar tradities en gebruiken in stand te houden en over te dragen op de volgende generaties.
Als één van de weinige schuttersgilden hanteert zij nog het klassieke wapen van de handboog en schiet zij op de "wip" (een 12 meter hoge paal waarop een schoteltje ligt met een doorsnede van 15 cm.). Eenmaal per vier jaar wordt om de koningseer gestreden door het schieten op de "vogel". Het gilde kent echter niet alleen schutters, maar telt ook vendeliers, tamboers en een standaardruiter in haar gelederen.

Het was een fantastisch feestweekend in Lage Mierde waarin traditie en moderne tijd, oud en jong, gildebroeder en minder valide, hand in hand gingen.