De historie van (gilde) Sint Sebastiaan

Het is een stukje geschiedenis: Sint Sebastiaan en het gilde van Lage Mierde dat naar hem vernoemd is.
Sint Sebastiaan, wie was hij? Wanneer leefde hij? Wat zien we heden ten dage nog van hem? Een duik in de geschiedenis.
De ouders van Sebastiaan waren christenen. Hijzelf bekeerde zich in het geheim, omdat de christenen toen nog door de Romeinen vervolgd werden en hielp de mensen die leden onder die vervolgingen.
Als officier in het Romeinse leger zou hij wonderen hebben verricht en hield hij lange redevoeringen.
Hij wist beroemde Romeinen te overreden de marteldood te sterven.

Hij viel hierdoor in ongenade bij de keizer nadat die ontdekte dat hij christen was.
Soldaten arresteerden hem en doorzeefden hem op het Marsveld met pijlen.
Volgens een ander verhaal werd hij naakt aan een boom of paal gebonden.

De heilige Irene wilde hem begraven maar merkte dat hij nog leefde.
Ze nam hem mee naar huis en verzorgde hem.
Enkele dagen later stond Sebastianus op de trappen van de tempel om de keizer te wijzen op zijn onrechtvaardig optreden tegen de christenen.
Opnieuw werd hij gearresteerd en in het Circus van Rome doodgeknuppeld.
Zijn lichaam werd in het riool gegooid.
Zijn stoffelijk overschot werd begraven in de catacomben aan de Via Appia, bij de toenmalige apostelbasiliek, op de plaats waar nu de basiliek van Sint Sebastiaan buiten de Muren staat.

In de 9e eeuw werd Sebastiaan patroon van de apostelbasiliek.
Zijn lichaam lag later in een zijkapel van de basiliek en hij werd al vroeg vereerd in West-Europa.
Zo is hij o.a. de beschermheilige van de (boog-)schutters en dragen veel gilden en schutterijen zijn naam.
Zijn naamdag is 20 januari, de dag waarop hij stierf in het jaar 288.

De historie van het Gilde Sint Sebastiaan gaat terug tot de tweede helft van de 16e eeuw.
Ergens zo rond 1580 moet het gilde hier in Lage Mierde zijn opgericht.
De stad Antwerpen lag onder beleg van de Spanjaarden en meneer pastoor was bang dat de rondzwervende (en rovende) troepen het op zijn kerkzilver hadden gemunt.
De "weerbare mannen" moesten gemobiliseerd worden.