De gildehistorie in Lage Mierde gaat terug tot in de tweede helft van de 16e eeuw.Het oudst aanwezige zilver dateert van 1597 (koningsschild).
Het laatste hoofdmanschild, dat door de gildebroeders aan hoofdman Frans Paridaans werd aangeboden, dateert van de patroonsdag van Sint Sebastiaan op 20 januari 1981.
De wordingsgeschiedenis van het Mierdse gilde speelt zich formeel af rond de opstelling en goedkeuring van de Gildekaart in 1607 onder het teken van die tijd: ""... lanckdurige continuele inlantsehe oorlogen...". De Gildekaart werd op 20 januari 1607 afgegeven op gezag van de Aartshertogen Albertus van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia, door de Overheid van bet Hoofdgilde van de "hantboge van den edelen ridder ende martelaar Sinte Sebastiaan te Leuven, eerste hoofdstad van Brabant."
De Gildekaart omvat 33 artikelen. Bij de invoering van de moderne verenigingsstatuten, zijn de belangrijkste elementen uit de Kaart overgenomen.
De statuten zijn verleden op 29 december 1981 en werden ingevoerd op 20 januari 1982.

Sint Sebastiaan uit Lage Mierde beoefent als een van de weinige gilden het handboogschieten op de wip.
Eénmaal in de vier jaar wordt door schutterskunst het afschieten van de vogel van de wip bepaald, wie voor de volgende termijn van vier jaar de titel "koning" mag dragen. Het gilde kent twee teerdagen: de patroonsdag in januari en de eerste dinsdag in september.
Op deze dagen blijken nog verschillende oude tradities te zijn gehandhaafd, zoals bij voorbeeld de inwijdingsrite van nieuwe gildebroeders en -zusters, door een kroning met een bloemenkroon. Zelfs heeft men een geldige verkiezingsprocedure uitgewerkt en opgenomen in de statuten, gebaseerd op bet aloude kiezen met "erwten en bonen".
Sinds 2000 laat het gilde ook zusters toe als volwaardige leden. Op de patroonsdag in 2003 werden de eerste twee gildenzusters officieel ingewijd.

Het gilde is nooit groot geweest in omvang, niettemin heeft het altijd goede schutters geleverd in de strijd om de gilde-eer.
Als een der laatste heeft dit gilde in het Kwartier van Oirschot pas gekozen voor een zekere uniformering van de gildebroeders: men houdt niet van "vol ornaat en groot vertoon".

Pas in 1983 zijn uiteindelijk gelijke kostuums aangeschaft, waarin het Gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde zich correct kan presenteren. Hierbij wordt toch enige soberheid betracht.

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan kleding en attributen.
Zo werd in 1971 bet koningszilver geheel gereviseerd en opnieuw geschakeld.
In 1974 kwamen er nieuwe sjerpen.
Het nieuwe hoofdmanschild is al genoemd.
In 1977 werd een nieuw moedervaandel vervaardigd. De oude standaard werd in 1980 vervangen door een getrouwe kopie.
In 1999 werden nieuwe vendels voor de vendeliers gemaakt.
In 2006 werd wederom een nieuw moedervaandel vervaardigd en ingewijd. Het is een kopie van het "oude" moedervaandel. Het "oude" moedervaandel was in dermate slechte staat dat het nodig vervangen moest worden.
Begin 2014 worden nieuwe kostuums besteld. De oude uit 1983 zijn duidelijk aan vervanging toe.

Het gilde bezit verder een schild met kruis en gegraveerd: B.G., waaraan twee halfplatte vogeltjes hangen.
Dit duidt mogelijk op een keizer, maar dat is ons niet bekend.