Coronacrisis

Beste lezer,

Het corona-virus hebben we hopelijk grotendeels achter ons liggen en kunnen we in 2022 het schietseizoen weer als vanouds gaan openen. Dit gaat plaatsvinden op zondag 27 maart van 14: 30 uur op ons gildeterrein aan de Broekkant te Lage Mierde.

Een leuke middag waarbij wij iedereen uit Lage Mierde uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen.
De bezoekers mogen deze middag zelf schieten met handboog op wip.
Wij als gilde delen graag de kennis, kunde en ervaring van het schieten onder het mom van "samen beleef je meer".

De koffie en thee staan klaar voor u. 

Onderlinge competitie 2022

Het schietseizoen 2022 is eind maart weer zoals we voor Coroan gewend waren begonnen. We zijn dus al weer even bezig. 

De tussenstand tot en met 10 augustus 2022 is hieronder te downloaden.

Onderlinge Competitie Gilde Lage Mierde 2022

Gemeenteschild 2022

Ook dit jaar doen we weer mee om het gemeenteschild van Reusel-De Mierden.
Alle gilden uit de gemeente Reusel-De Mierden doen weer mee.
Het betekent dat we met 3 wapens schieten: Kruisboog op wip, handboog op wip en ook weer kruisboog op doel.

De tussenstand na 3 ronden van ons treffen ziet er als volgt uit:

16 april 21 mei 18 juni 3 sept 17 sept totaal plaats
Heilig Sacramentsgilde Hulsel 53 51 6 - - 110 1
Sint Joris-gilde Reusel 40 44 11 - - 95 2
Gilde Sint Sebastiaan Lage Mierde 30 23 27 - - 80 3
Gilde Sint Ambrosius Lage Mierde 29 27 15 - - 71 4
Gilde Sint Joris Hooge Mierde 22 26 3 - - 51 5

Jeugdschieten 2022

Jeugdschieten Gilde St. Sebastiaan 2022

In een 5 tal avonden kon de jeugd van groep 7 en 8 kennis komen maken met het handboogschieten.

Er waren 2 disciplines waarop geschoten kon worden:

1: het plaatje bovenop de schietpaal eraf schieten

2: Cloudschieten waarbij een doel op 25 meter verder op de grond was uitgezet.

Met name bij 2 was het de eerste keren de pijl zoeken over de sloot tussen de brandnetels.

Gaande weg kregen de schutters er meer kijk op en raakte ze steeds meer doel.

Doordat er niet veel kinderen meededen kregen ze  de gelegenheid om veel te schieten en daardoor goed te oefenen.

De winnaar van 2022 is EVY WOUTERS met een punten aantal van 75.

Hiermee laat ze de anderen ( Pim, Gwen, Ties, Tijn, Gus en Legend) ver achter zich.

Proficiat Evy,

 

Bart de Laat 25 jaar lid

Op 7 september jl. tijdens de teerdag van Gilde Sint Sebastiaan te Lage Mierde werd Bart de Laat gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap van het gilde.

Nou ja, vanwege of dankzij alle coronaperikelen is hij eigenlijk al 26 jaar lid van het gilde.

Bart de Laat is fanatiek schutter en bijna altijd aanwezig. Hij staat dan ook altijd in de Top 3 van de beste schutters van het gilde en is ook één van de weinigen die wel eens de vermaarde “alle 15 raak” schiet! Ervaring baart kunst!

Nog wat kwaliteiten van Bart: hij onderhoud het gildeterrein en houdt het vrij van mollen!

Kermisschieten 2021

“Kermisschieten zonder kermis!”

 

Tja, ook al worden de coronamaatregelen langzaam afgebouwd, het gaat ons natuurlijk net niet snel genoeg. Vandaar dat we ons jaarlijks  evenement, het kermisschieten niet voor iedereen open konden stellen.

Jammer, maar we mochten – met inachtneming van de maatregelen – wel het voor onze eigen leden organiseren.

Welnu, afgelopen maandag, 31 mei, was het weer zover: kermisschieten bij Gilde Sint Sebastiaan!

 

En, zoals gebruikelijk bij “Lage Mierde kermis”, het was goed weer!

Met een temperatuurtje van zo’n 25 graden, was het goed vertoeven op het terras van het gildehuis. Na eerst koffie met koek te hebben genuttigd, kwam het spel op de wagen: de strijd om de beker!!!!!

In totaal deden 11 gildebroeders en zusters mee waaronder een lid van Gilde Sint Ambrosius die tenslotte ook thuis is op het gildeterrein.

 

Gaat het dan om de beste schutter?

Nee, de jury maakt vooraf een lijst met een puntenverdeling over de 15 schoten die iedereen verricht. Sommige schoten leveren geen punten op, andere tellen dubbel of negatief. Schiet je geen enkel schot raak, dan heb je nul punten, maar als je ze alle 15 raak schiet, heb je ook nul punten!

Maar…… die lijst kennen de schutters vooraf niet. Je schiet naar beste vermogens en heb je het geluk de meeste positieve punten eruit te halen, dan wordt je de kermiskoning.

 

En wie had dit jaar dat geluk? De winnaar was Jack de Graaf! 

Die is alvast in de pocket zei hij, want het volgend jaar gaat het om het eggie; dan is het echte koningsschieten (in september 2022).

 

We organiseren dan ook weer het kermisschieten en hopelijk dan wel voor iedereen.

Gaat goed komen! En dan hopen we jullie ook weer te zien.

 

 

Niek Borgmans 40 jaar lid

Op 25 januari 2020 vierde Gilde Sint Sebastiaan haar teerdag. Niek Borgmans werd hier samen met Nel in het zonnetje gezet. Toen Niek in 1980 lid werd, zocht het gilde nog een standaardruiter en aangezien Niek een goede ruiter was, werd hij daarvoor benaderd. Niek heeft dit circa 38 jaar gedaan en heeft toen met pijn in zijn hart er mee moeten stoppen. De rolverdeling was ook goed geregeld bij de familie Borgmans. Nel zorgde dat de standaard er gestreken bij hing en dat het zilver gepoetst was. Niek ging vervolgens voor het zilver en dat werden er zoveel dat op het laatst deze niet allemaal meer pasten en ze een selectie op het zilver moesten doen voor op het paard. De laatste jaren is Niek jurylid bij het standaardrijden en lid van de commissie standaard rijden. Verder is Niek Borgmans 10 jaar bestuurslid van Gilde Sint Sebastiaan. Zit in het bestuur van Gildehuis. Verder wist Niek het afgelopen jaar de onderlinge schietwedstrijd te winnen.

Namens het kringbestuur “Het kwartier van Oirschot” sprak Bert van der Staak de jubilaris toe en Spelde Sander van de Bosch de kring onderscheiding op.

Siska van Dongen 50 jaar gildezuster

Op 25 januari 2020, de Teerdag van Gilde Sint Sebastiaan, is Siska van Dongen in het zonnetje gezet omdat ze 50 jaar gilde zuster is.

Onze hoofdman Cees Brekelmans riep Siska naar voren en hij vertelde toen onder andere dat Siska bij alle gildedagen samen met Toon aanwezig was en bij alle andere activiteiten ze ook altijd samen aanwezig waren.

Verder hielp Siska mee aan de verkoop van spullen op de rommelmarkt die het Gilde jaren heeft gedaan bij jaarmarkt in Lage Mierde.

Ook wist onze huidige Koning (Gust Gijbels) te vertellen dat Siska en Toon bij de opbouw van gilde dag in 1997 op het voetbalveld elke dag voor de koffie en broodjes zorgde.

Jeroen en Christ van Dongen, twee zonen van Siska en Toon zijn ook lid geworden van het Gilde. De gilde traditie is dus door gegeven aan de volgende generatie.

Open schietwedstrijd op 30 juni 2019

 

Op zondag 30 juni 2019 was er op de Dorpsakker een open schietwedstrijd georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan.
Onder een stralende zon werd er door 55 deelnemers gestreden om de glazen bokaal in de wacht te slepen aangevuld met een aantal vleespakketten.
Uiteindelijk wist Wim de Laat de schaal te bemachtigen.

Koningsschieten 2018

De koning is dood, lang leve de koning!

Afgelopen week, dinsdag 4 september, was de dag! Da dag waarop eenmaal in de vier jaar,  tijdens de traditionele “teerdag” van het Gilde Sint Sebastiaan te Lage Mierde, ook het koningsschieten wordt georganiseerd.

Dus het gilde was al vroeg uit de veren en meldde zich bij hun hoofdman Cees Brekelmans.

Dat begint dan al vroeg met een borrel bij de koffie! Vervolgens werd vertrokken in optocht naar de nieuwe Mariakapel die op de begraafplaats in Lage Mierde door vrijwilligers is gebouwd en onlangs is ingewijd.

De nieuwe Mariakapel vormde het decor voor de heilige mis waarin Kapelaan Steijvaert voor ging. Vervolgens ging het in optocht naar het gildehuis. Ook dat gildehuis kende een nieuw jasje: BoJo’s! In een korte vergadering werd bepaald wie ging schieten en in welke volgorde.

Het gilde schiet namelijk om de beurt en naast goed schieten, moet je dan ook nog eens net aan de beurt zijn als de vogel op vallen staat.

Die middags kwam het spel op de wagen. De schutsboom werd bevrijd van de boze geesten en nadat de burgemeester, de kapelaan en de Hoofdman elk een schot hadden gelost, was het de beurt aan de uittredende koning Gust Gijbels om zijn titel te verdedigen. Hij krijgt daartoe drie schoten. Daarna kon de strijd om het koningschap beginnen. Er waren weliswaar niet veel deelnemers, maar ook deze keer weer een dame onder de schutters.

De publieke tribune was goed gevuld met mensen uit Lage Mierde, maar ook andere gildebroeders en zusters uit de omringende dorpen. Na een eerste ronde van ieder 15 pijlen was er een korte pauze en konden de deelnemers even op krachten komen. In de 2e ronde werd de vogel definitief kapot geschoten, maar bleef een klein stukje hangen. Wie, oh wie zal het worden?

Er volgde een twee rondes waarin het laatste stuk hardnekkig bleef hangen, totdat….. Ja, dus toch weer Gust Gijbels die het lukte het laatste stuk definitief te raken. Hij werd voor de derde keer koning, maar zijn koningschap kende een onderbreking van 4 jaar (2010 – 2014), dus nog geen keizer! Misschien over 4 jaar, indien het Gust opnieuw lukt, dan voor het eerst in de geschiedenis van Gilde Sint Sebastiaan, een keizer? In de ruim 400 jarig bestaan van het gilde, is dat nog nooit gebeurt. Een keizer, en dan is dan direct voor het leven!

 

Europees Schutters Treffen

In het weekend van 17 tot en met 19 augustus 2018 maakten ook wij onze opwachting op het Europees Schutters Treffen (EST) in Neer, Limburg. Maar liefst 477 gilden uit heel Europa waren op dit treffen afgekomen. Veel uit Brabant, maar ook vele uit Duitsland. En naast
Frankrijk en België, presenteerden zich ook gilden uit Slowakije, Polen, Tsjechië, ja tot zelfs uit de Oekraïne! Het leverde drie fantastische gildedagen op in Neer.
Startend op vrijdag, werden de gilden verwelkomd en werd gestart met een heilige mis voor de genodigden. Natuurlijk ging de bisschop hierin voor.
Het belangrijkste onderdeel vond plaats op zaterdag. Op die dag was namelijk de wedstrijd wie zich de komende drie jaar Europese Koning mag noemen. Voor gildebroeders en zusters onder de 25 jaar, werd er gestreden om de titel Prins. Alleen de koningen van de gilden mochten aan de wedstrijd deelnemen.
Namens het gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde, streed koning Gust Gijbels mee en dat deed hij zeer verdienstelijk! Meer dan op geluk overleefde hij de eerste ronde: hij schoot zelf de vogel naar beneden.

In de tweede ronde waren nog 52 van de 477 koningen/schutters over. En tja, je moet natuurlijk een beetje geluk hebben, dat je net aan de beurt bent, als de vogel op vallen staat. Helaas lukte dat Gust niet en de titel Europees Koning ging naar het gilde uit Linne.